Luật cho vay nặng lãi

Hôm trước, thằng con hỏi có nên gom tất cả các nợ, mượn tiền đi học thành một. Mình nói nên nếu tiền lời ít hơn thì thằng con đưa ra cái đơn xin gom các nợ lại mà có công ty nào bắt nó trả tiền công $799 với số tiền $39/ tháng cho 240 tháng hay 20 năm khiến mình thất kinh, bảo nó viết thư huỷ hợp đồng này.

Nó đi học, được mượn 25% tiền học phí nên sau 5 năm nợ đâu $27,000. Vì mỗi năm mượn một ít và tuỳ theo tiền lời năm đó nên có thể gom hết số nợ để trả một lần cho khoẻ nhất là sáng nay chính phủ mới hạ lãi thấp xuống 1/2 phân.

Mình nói nó đem máy tính ra, loại tài chánh. Kêu nó bỏ các số vào sau đây:

N
I/YR        
PV
PMT
FV
240
58.57
799
-39
0
N= số lần phải trả, 240 tháng
I/YR = tiền lời mỗi năm
PV = số tiền mượn (present Value) 
PMT = số tiền trả hàng tháng (payment)
FV = tiền sẽ còn trong tương lai (Future Value)

Đọc con số tiền lời 58.57% khiến nó thất kinh, run lẩy bẩy. Tổng cộng 20 năm đóng tiền lời cho số nợ $799 là $9,360. Chúng còn mất dậy, bỏ thêm là nếu trễ 1 ngày sẽ đóng phạt $35, 90% số tiền trả. Mình tính để viết cho tiểu bang Cali nhưng giấy hôm nay bận quá. Vì họ vi phạm luật “usury interest” của California có 10% tối đa. Các công ty thẻ tín dụng có thể lấy tiền lời đến 22% đây họ chơi đến 58.57%. Để tuần tới mình sẽ viết cho tiểu bang Cali, để họ không lợi dụng mấy sinh viên mới ra tường, không hiểu ất giáp gì cả về tài chánh, bị lừa.

Cái nguy hiểm là chúng ta đi học đại học nhưng họ không bao giờ dạy về tài chánh để khi ra đời không bị vấp phải những cảnh bị bọn tài chánh làm tiền ngon xương. Họ lấy công $799 với tiền lời tổng cộng lên tới $9,360.

Nếu ai cho vay nặng lãi thì khi bị thưa thì sẽ xem như mất cả lời và vốn. Toà sẽ cho không người mượn nợ không cần phải đền trả gì cả. Thường thì các người nghèo không hiểu gì về tài chánh nên chỉ nghĩ đến số tiền mà họ trả hàng tháng thôi. Thằng con nghe nói chỉ trả có $39/ tháng còn số tiền nợ mấy chục ngàn được xoá bỏ. Họ nói như chính phủ cho không vì dạo này ông Bernie Sanders hô hào, nếu đặc cử ông ta sẽ xoá nợ cho sinh viên hết nên nó tưởng thiệt. Ký

Thằng con có thể tự xin gom tất cả các nợ để trả nhưng có đám cứ lợi dụng vì chúng kêu là bỏ hết các nợ khiến thằng con tưởng thiệt nên ký cho họ làm. Đó là nói láo để bắt thằng con, tưởng thiệt là được bã nợ ký cái nợ 20 năm.

Tuần sau, mình rảnh sẽ giúp nó lo vụ này và con gái nữa.
Chán Mớ Đời 

Nhs