Hội ngộ trên Facebook năm 2021 và cô Liên

 Hôm qua, em có thử với “Cô Thắm về Zoom”, con gái đầu của cô Liên, để xem có thể tổ chức buổi hội thoại để các học trò cũ nói chuyện với cô Liên qua Zoom nhưng hơi ngại vì kỹ thuật. Cô Thắm về Zoom kêu không nghe gì cả vì quên đeo headphone. Cô Liên cho biết là laptop của cô cũ nên chưa biết ra sao

 

Cuối cùng có anh bạn gọi mình khuyên nên sử dụng Imessenger của Facebook để hội thoại. Tiện cho Cô Liên vì cô sử dụng hàng ngày Facebook và có thể dùng điện thoại của cô để tham dự.

 

Mình thử gửi link từ iMessenger thì có mấy người gia nhập như Đức Phước nhà in Lâm Viên, khách sạn Aurora từ Việt Nam, Anh Tuấn từ Pháp, Phú và Như Hoa (rượu Lafaro Đàlạt xưa) và Thu Nhi từ Canada. 

 

Sau đó thì có nhận mấy người khác từ Việt Nam nhưng quá trễ. Mình sẽ hẹn vào ngày thứ 7  tới (ngày 2 tháng 1 năm 2021) vào lúc 5 giờ sáng giờ Cali. Mình sẽ gửi cái link ra cho mọi người.

 

Ai muốn tham gia thì imessenger cho mình biết để bỏ tên vào nhóm. Không nhất thiết phải học cùng với mình. Mình hay liên lạc với Thu Nhi, Mỹ Hương , Bích, Liễn, Hảo,…học dưới mình mà khi xưa chả biết nhau. À mà lạ sao toàn mấy bà không.

 

Nhắc lại:


 thứ 7 ngày 2 tháng 1 năm 2021

Giờ 5:00 Giờ sáng Cali, 8:00 giờ sáng đông Bắc Hoa Kỳ. 8:00 chiều giờ Việt Nam .


 Hẹn gặp lại năm mới. Chắc các bác và gia quyến một năm 2021 bình an và chích ngừa .

 


Nhs