Các chương trình giúp đỡ ngành thương mại phục hồi sau đại dịch

 Hôm qua, mình được chương trình “Khéo Dùng Tiền” của đài truyền hình Little Sàigòn, cử tham dự một webinar về các chương trình giúp đỡ các thương hiệu, tiểu thương tại California phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chương trình này được thực hiện bởi William and Stephanie Foundation, với sự đóng góp của các hiệp hội cộng đồng á châu trong đó có đài truyền hình Little Sàigòn.

Khởi đầu họ nói về chương trình CalSavers. Một chương trình bắt buộc (mandatory) cho các tiểu thương có trên 5 nhân viên, phải tạo điều kiện để nhân viên có chương trình hưu trí, phải hoàn tất vào cuối tháng 6, năm 2022. Nếu tiểu thương nào không thực hiện chương tình này sẽ bị phạt từ $250 đến $700 cho mỗi nhân viên. Ai muốn thêm tin tức, xin liên lạc với https://www.calsavers.com/

Tiếp theo họ nói đến các chương trình mượn tiền để giúp thương mại hoạt động, gồm mượn tiền và khấu trừ thuế tiểu bang:

Văn phòng của thống đốc tiểu bang về phát triển thương mại và kinh tế của tiểu bang, được gọi GO-Biz, nhằm tạo ra những địa điểm giúp phát triển kinh tế và cố gắng tạo công ăn việc làm cho cư dân tiểu bang. Giúp các chủ nhân công ty thương mại, và các cộng đồng,..

Cố vấn các công ty về địa điểm thành lập, và các giúp đỡ về tài chánh, thuế vụ . Ngoài ra văn phòng sẽ giúp đỡ các tiểu thương, lo vấn đề xin phép, giấy tờ hành Chánh, các hội chợ quốc tế về xuất cảng, phần khấu trừ thuế vụ California Competes Tax Credit (CCTC)


Văn phòng GO-Biz sẽ giúp đỡ cố vấn miễn phí các khuyến khích làm thương mại tại California, họ có cái App để dễ sử dụng. Vào trang nhà Business.ca.Gov để tải về để sử dụng.
Muốn làm thương mại thì cần có vốn. Tiểu bang có những chương trình giúp vốn (Grant) mà không cần phải trả lại. Quý vị nào cần thì vào trang nhà Grants.ca.Gov để xem thêm 

Ngoài ra còn có các cơ quan khác để giúp các tiểu thương về huấn luyện, các hệ thống tiểu thương tại địa phương.
Giúp đỡ về đại dịch COVID cho vòng 8 và 9. Mình được sự trợ giúp 2 vòng trước. Tuy không nhiều nhưng cũng đỡ.
Ngoài ra có chương trình California Competes Tax Credit Program (CCTC), khấu trừ tiền thuế đối với tiểu bang California, không cần hoàn lại trong vòng 6 năm. Thời gian nộp đơn là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cho đến 22 tháng 1 năm 2022, có $140 triệu dành cho phần này.
Ngoài ra tiểu bang còn có chương trình khấu trừ khi mướn nhân viên toàn thời gian: nhưng người bị thất nghiệp trên 6 tháng, các cựu chiến binh, các cựu tù nhân, những người hưởng trợ cấp, tiền lương trả cho nhân viên phải cao hơn 150% lương tối t hiểu của tiểu bang. Trong khu vực có nhiều thất nghiệp.
Ngoài ra tiểu bang còn dành ngân quỹ cho các chương trình huấn luyện nhân viên : $245 triệu gồm $50 triệu dành cho huấn luyện, $100 triệu cho các huấn luyện xây dựng đường xá, $20 triệu cho các người đầu tư về phát triển kinh tế. 6 tỷ đôla dành cho phát triển Internet, 95 triệu du lịch, 330 khấu trừ làm phim,…
Khấu trừ tiền điện nước khi mới đầu tư. Liên lạc với SCE.com/ business
Khấu trừ thuế khi sử dụng các kỹ thuật như sử dụng năng lượng mặt trời.
Sau đây là các ngân quỹ dùng cho việc khấu trừ khi làm thương mại trong chương trình phát triển kinh tế.
Khi làm nghiên cứu và phát triển cũng được khấu trừ về thuế.
Có những khấu trừ về thuế phần nào khi mua dụng cụ cho các công việc nghiên cứu và phát triển và canh nông. Nhà nông như mình chỉ trả thuế có 5% thay vì 8.75% - 9.95% khi đi mua hàng cho nông trại.
Sau đây là danh sách các cơ quan để liên lạc 
Ngoài ra tổng thống Biden, vừa ký sắc lệnh, bắt buộc các công ty có trên 100 nhân viên phải chích ngừa, kiểm tra nhân viên chích ngừa hay thử nghiệm covid hàng tuần. Hiện tại toà bạch cung chưa cho biết chi tiết vụ bắt buộc chích ngừa.

Ngoài ra liên bang cho phép các tiểu thương được khấu trừ chi phí về trả cho nhân viên bị bệnh covid-19, như thời gian đi chích ngừa, hay nghỉ ở nhà từ 1 tháng 4, năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2021. Phải khai đơn 941. Bắt đầu tháng 7 năm 2021 nhân viên có thể nghỉ từ 6-8 tuần, được khấu trừ. Nhân viên có thể nghỉ 12 tuần không lương mà không bị chủ làm khó dễ.

Ngoài ra. Phòng thương mại quận cam (Orange COunty Chamber of Commerce) có $1 triệu để giúp các thương nghiệp phát triển để giúp huấn luyện các nhân viên hiện tại để có thể làm những công việc khác, mướn người dùm,…

Các tiểu thương có thẻ nhận được $500 cho mỗi nhân viên sử dụng chương trình PFL. Chương trình này dành cho các công ty có 10 nhân viên trở xuống và tối đa sẽ được lãnh $4,500. Kéo dài đến tháng 12 năm 2022.

Ngoài ra các tiểu thương cần sự giúp đỡ về kế toán, có thể liên lạc để được trợ giúp miễn phí việc sổ sách, kế toán. Mỗi lần chỉ tốn có $100. Cơ sở thương mại phải hoạt động từ 5 năm qua, có lợi tức ít hơn $500,000/ năm và là người thuộc cộng đồng thiểu số.

Xin liên lạc Jvs.org/bookeeping 

Muốn được nhận các Grand này thì các công ty  phải đạt tiêu chuẩn như sau:
Có California Employer Account Number (CEAN)
Địa chỉ tại California
Có dưới 10 nhân viên và có ít nhất một nhân viên theo học khoá huấn luyện của chương trình CA PFL.
Muốn nộp đơn thì xin liên lạc với CaliforniaPaidFamilyLeaveAlliance.com 
Ai thắc mắc thì có thể email trực tiếp cho:
Bà Blomquist (liên bang) bblomquist@smallbusinessmajority.org 
Bà Fiona (thủ quỹ của tiểu bang California: askfiona@treasurer.gov  

Ngoài ra, có đạo luật tiểu bang mới ban hành, AB 286: cấm các dịch vụ giao hàng, lấy tiền cao hơn giá tiền của tiệm ăn, nhất là giữ luôn tiền khách hàng cho (tip).

AB 1444: cấm các giới dịch vụ giao hàng để địa chỉ tiệm ăn sai của các tiệm ăn, hay thay đổi số điện thoại để khỏi đặt hàng.


Các chương trình cho mượn vốn với tiền lời 4.25%, tối đa là $100,000, hay 3 tháng lợi tức. Nợ ngắn, chỉ trả lại sau 5 năm, 12 tháng đầu chỉ trả tiền lời không, không bị phạt nếu trả sớm hơn. Điều kiện đẻ mượn được vốn là công ty có dưới 50 nhân viên, chứng minh là lợi tức bị ảnh hưởng covid-19 25% thấp hơn, lợi tức hàng năm í thơn $2.5 triệu. Không bị phá sản, không trả nợ từ tháng 1 năm 2020….

Quan trọng là phải viếng www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund
Trả lời các câu hỏi ngắn về thương nghiệp và sẽ được giúp đỡ. Nếu khôgn được mượn tiền ở đây thì có thể liên lạc với các nơi khác giúp tiểu thương như SBDC, SCORE,…xem các ngân hàng cho vay.

Có thêm nhiều chi tiết nhưng kể ra thì tốn thời gian, các thương gia có thể liên lạc thẳng với những cơ quan nói trên.

Nguyễn Hoàng Sơn