Đàlạt xưa qua hình ảnh cũ #1

 Mình sẽ tải từ từ lên đây các tấm ảnh cũ mình lượm lặt trên mạng và của thiên hạ gửi cho mình. Không biết Blogger cho tải được bao nhiêu tấm mỗi trang. Đại loại mình có cả ngàn tấm.

Ai có ý kiến gì thì cho mình biết như phân loại để dễ tìm kiếm....

Đây là hình ảnh về mấy cây xăng Đàlạt xưa.

Ai có nhớ gì về những nơi này thì cho mình biết. Cảm ơn trước.

Nguyễn Hoàng Sơn 


Đường Hải Thượng chỗ cổng trường Việt Anh


Cây Xăng Kim Cúc, đường Nguyễn Tri Phương


Ngay cầu Ông Đạo, bùng binh, nơi Tuần Cảnh hay đứng bắt lính.


CM30 sau 75

Cây xăng Esso, ngay bùng binh Thuỷ Tạ


Cây xăng ông Thức, sau khách sạn Palace


Bờ hồ, nơi gần Thuỷ Tạ, trực thăng đáp. 


Cây xăng Caltex nhìn từ dốc Ngọc Lan, đường Thành Thái 


Cây xăng Shell


Rạp xi-nê Ngọc Lan, đường Thành Thái, thấy thang cấp đi xuống ấp Ánh Sáng
Không ảnh thấy trung tâm thành phố Đàlạt, với hồ Xuân Hương Chỗ này là ấp Ánh Sáng nhưng không biết chỗ nào vì không thấy khi xưa. Ai biết chỉ dùm