Nhà cửa tại Hoa Kỳ 2022

 Dạo này mình mới bán được mấy căn nhà nên đang tìm nhà khác để mua. Mình đang thương lượng 2 căn, có tiền lời ít, 1 căn có tiền lời 2.5%, còn 13 năm nữa là xong và một căn có 3.125% tiền lời còn 28 năm nữa. Chủ nhà đồng ý cho mình tiếp tục lãnh nợ dùm cho họ. Mình chỉ đưa họ tiền 1 ít và giữ lại một ít. Lý do là nếu họ báo cáo ngân hàng thì mình phải tái tài trợ, thì mình sẽ dùng tiền đó để trả tiền tái tài trợ, giúp họ không có ý định, báo ngân hàng.

Để mình giải thích, khi mượn nợ có điều khoản “Due  On Sale” mà người mượn nợ ký, cho biết là nếu mình bán hay làm gì thay đổi căn nhà mà không 

Hy vọng mình sẽ có wifi trên núi để trả lời hay ký giấy tờ qua docusign , công không thì đợi mình về đến Ai Cập, có Internet hay cùng lắm là về Cali. Mình có đến 6 tháng để lo vụ này.

Vấn đề ngày nay, tiền lời gia tăng khiến người Mỹ không trả nổi với giá khủng của thị trường chứng khoán từ mấy năm qua. Cuối năm ngoái, mình mua 6 căn hộ, với giá 1.9 triệu mà hồi hè có thể bán độ, 2.4 triệu. Nay thì bán 1.5 triệu chưa chắc có người mua. Lý do là  lúc mình mua, đặt cọc 20%, tiền lời 4.5%. Nếu mua bây giờ thì phải trả 8% tiền lời. Gần gấp đôi. Mình mua nhà cho thuê nên tiền lời cao hơn mua nhà để ở độ 1%.

Nhà cửa lên xuống đều do tiền lời mà raReal life isn't a lab. All else is rarely equal. And lately, all else has been wildly unequal in the housing market.

The sticker price on a home matters, too. And nearly everyone knows that we've seen a lot of price change recently.

All else also includes the buyer's disposable income...

With a $150,000 income, affording a 4% mortgage on a $400,000 home should be a piece of cake. But it would be out of the question if the buyer's income is only $60,000.

The National Association of Realtors' Housing Affordability Index ("HAI") pulls everything together. It compares the median family income with the income needed to qualify for a standard mortgage on a median-priced single-family home.

The index assumes a 20% down payment and a 30-year mortgage – two common metrics for homebuyers. And it assumes that debt service won't exceed 25% of household income.

In 2019, the HAI equaled 159.7. That means the typical American family had 59.7% more income than needed. So they would be able to carry a standard mortgage.

But by this past summer, things had changed a lot... Now, the HAI is a skin-of-your-teeth 102.2.

Remember, housing prices have soared, too. 

According to the HAI, the median-priced existing single-family home jumped from $274,600 in 2019 to roughly $420,000 this past summer. That's an increase of more than 50% in three years.

But at the same time, median family income lagged badly. It only rose about 13%.

Make no mistake... 2022 has been brutal for homebuyers.

Interest rates continue to rise. And folks got a double whammy as home prices surged. 

Combining rates and sticker prices, the "qualifying income" needed for a standard mortgage soared 77% from 2019 through this past summer. That's an incredible jump.

Put simply, the Fed isn't the only problem here.

Fighting inflation will likely make things worse, too. That weighs on disposable income.

In other words, the typical American family is facing an uphill battle in the housing market. And that will likely be the case for at least a few years as these problems continue.

It's no wonder real estate is the Power Gauge's most hated sector today. You'll want to steer clear of this space until we see a dramatic change.

Good investing,

Marc Gerstein