Từ 401(k) đến 101(k)

 Tuần này, khi FED kêu CPI ở 8.2% là thị trường chứng khoán rớt đài hơn 1,000 điểm. Thật ra từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã rớt hơn -16% và nổi đau còn dài. Phải đợi qua bầu cử tháng 11, chính quyền Biden cho rớt hoàn toàn, nay họ cố cầm cự để khỏi mất phiếu sau mấy trò mị dân, cho tiền, rồi bớt $10,000 nợ giáo dục.

Người Mỹ nói đừng bao giờ tiên đoán, nên chuẩn bị. Khi kinh tế có vấn đề, người ta đem chiến tranh ra để  chúng ta quên đi sự thật. Âu châu te tua, Hoa Kỳ sẽ te tua nên mới có vụ Ukraine chống trả lại quân của Putin. Họ dùng chiến trường Ukraine để làm giảm thế lực của Nga, vì nhóm BRICS bắt đầu mạnh lên, không chịu dùng mỹ kim để thanh toán các thương vụ quốc tế.

Ông Ấn Độ và anh ba tàu cộng lại là 3 tỷ dân số trên thế giới, xem như 45% dân số thế giới.