Rút tiền hưu trí và thuế

 Rút tiền hưu trí ?

Khi về hưu, chúng ta có cái thú là có thể kiểm soát được thời gian mỗi ngày. Như xem phim bộ mỗi ngày không lo ngại bị chủ đuổi. Hay ngủ dậy trễ không bị vợ la. 

Hưu trí cũng cho chúng ta thời gian xem xét về tài chánh hơn. Khi còn đi làm chúng ta bị giới hạn về 2 lần được trả lương trong tháng và số tiền lương khiến chúng ta khó hạ giảm số tiền phải đóng thuế. Điển hình anh làm $120,000/ năm xem như là $10,000/ tháng. Anh chịu khó làm tăng ca không lương, bỏ vợ con ở nhà để làm cho xong dự án kịp thời hạn. Cuối năm chủ thưởng $8,000 cho cả năm. Tháng đó anh được $10,000 lương căn bản cộng thêm $8,000 xem như $18,000 (18,000x12 tháng = $206,000) nên họ đánh thuế lương tháng đó dựa trên $206,000 rồi cuối năm anh khai thuế lấy lại. Chán Mớ Đời 

Về hưu thì chúng ta có thể kiểm soát chi tiêu , số tiền nhận được ssa và quỹ hưu trí để có thể giảm thiểu số tiền đóng thuế. Tuỳ theo số tiền mình rút ra từ quỹ hưu trí như 401(k) hay các quỹ hưu trí khác có thể khiến chúng ta đóng thuế cao hay ít trong tương lai. 


Thông thường người Mỹ rút tiền từ các trương mục bị đánh thuế mỗi năm nếu nhận dividend như đầu tư cổ phiếu sau đến các trương mục 

traditional IRAs rồi đến tax-deferred accounts, cuối cùng Roth IRÍA, Roth 401(k)s. Lý do là chúng ta để các trương mục có lợi về thuế có thêm thời gian để gia tăng thêm. Tiền trong các trương mục taxdeferred được hoản đến khi nào chúng ta rút ra, còn tiền trong các trương mục Roth thì khi rút ra không bị đánh thuế nếu chúng ta trên 59½ và có trương mục trên 5 năm. 

Gần đây, các chuyên gia tài chánh hay đặt lại câu hỏi là có nên tiếp tục để dành tiền hưu trí cho mai sau vì chúng ta có thể bị đánh thuế cao hơn sau này. Lý do là các trương mục sẽ tiếp tục gia tăng khi thị trường chứng khoán gia tăng như điên vì chính phủ in tiền và khi đến 73 tuổi, chúng ta phải rút tiền ra nếu không sẽ bị phạt thêm bị đánh thuế như lợi tức như khi đi làm. Chính phủ cho chúng ta để dành nhưng vẫn muốn đánh thuế nên bắt buộc phải lấy ra nếu không sẽ bị phạt 10% trên số tiền bắt buộc phải rút. Chán Mớ Đời 

Ngoài ra nếu mình qua đời thì tiền trong quỹ hưu trí của mình để lại cho con cháu thì sao. Chắc chắn là chính phủ phải xin một phần. 


Qua 2019 SECURE Act, các người con cháu thừa hưởng có tên trong di chúc được traditional IRA của bác nào chết sau ngày 1/1/2020, bắt buộc phải rút ra hết trong vòng 10 năm. Để chính phủ đánh thuế. 

Do đó bác nào không muốn con cháu phải bắt buộc xài hết tiền còn lại thì nên chết năm nay vì sẽ không dính vào luật này. Chán Mớ Đời (còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn